Nomenklatura scalona

Za Wikipediš
Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN), Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworzšc system umożliwiajšcy dokonanie identyfikacji towarów. Jest oœmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Okreœlania i Kodowania Towarów (HS). Na poziomie szeœciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturš HS. Nadzór nad CN sprawuje Komisja Europejska. Nomenklaturę scalonš okreœlajš przepisy: Rozporzšdzenie Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. zmieniajšcego załšcznik I do rozporzšdzenia Rady (EWG) nr 2657/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Na terytorium Polski stosuje się 99 działów nomenklatury scalonej.
Wpisz szukaną frazę lub kod CN
Klucz CN Nazwa i opis
0405 040500000080 Masło, włącznie z masłem odwodnionym i ghee i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania
0405 90 040590000080 Tłuszcze i oleje otrzymane z mleka, i masło odwodnione i ghee (z wył. masła naturalnego, masła odtwarzanego i masła z serwatki)
0405 90 10 040590100080 Tłuszcze i oleje otrzymane z mleka, o zawartości tłuszczu >= 99,3% masy oraz o zawartości wody <= 0,5% masy
0405 90 90 040590900080 Tłuszcze i oleje otrzymane z mleka, masło odwodnione i ghee (z wył. o zawartości tłuszczu >= 99,3% masy oraz o zawartości wody <= 0,5% masy, i masła naturalnego, masła odtwarzanego i masła z serwatki)
0709 60 95 070960950080 Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych, świeże lub schłodzone 
0709 60 99 070960990080 Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone (z wył. do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum, do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych i słodkiej papryki)
1205 10 120510000080 Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego, z których uzyskuje się olej roślinny, o zawartości kwasu erukowego < 2 % masy i o zawartości składników stałych glukozynoladów < 30 mikromoli/g
1205 10 10 120510100080 Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego, z których uzyskuje się olej roślinny, o zawartości kwasu erukowego < 2 % masy i o zawartości składników stałych glukozynoladów < 30 mikromoli/g, do siewu
1205 10 90 120510900080 Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego, z których uzyskuje się olej roślinny, o zawartości kwasu erukowego < 2 % masy i o zawartości składników stałych glukozynoladów < 30 mikromoli/g (z wył. do siewu)
Klucz CN Nazwa i opis
1205 90 00 120590000080 Nasiona rzepaku lub rzepiku, o wysokiej zawartości kwasu erukowego, z których uzyskuje się olej roślinny, o zawartości kwasu erukowego >= 2 % masy i o zawartości składników stałych glukozynoladów >= 30 mikromoli/g, nawet łamane
1302 19 05 130219050080 Olej żywiczny z wanilii
1302 19 70 130219700080 Soki i ekstrakty roślinne (z wył. z opium, lukrecji, chmielu, z oleju żywicznego z wanilii i z rodzaju Ephedra)
SEKCJA III 150011000090 TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO
DZIAŁ 15 150021000090 TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO
1501 150100000080 Tłuszcz ze świń, włącznie ze smalcem, i tłuszcz z drobiu, wytapiane lub inaczej wyekstrahowane (z wył. stearyny smalcowej i oleju smalcowego)
1501 10 150110000080 Smalec wytapiany lub inaczej wyekstrahowany (z wył. stearyny smalcowej i oleju smalcowego)
1501 10 10 150110100080 Smalec wytapiany lub inaczej wyekstrahowany, do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (z wył. stearyny smalcowej i oleju smalcowego)
1501 10 90 150110900080 Smalec wytapiany lub inaczej wyekstrahowany (z wył. do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi, stearyny smalcowej i oleju smalcowego)
1502 150200000080 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz (z wył. oleju i oleostearyny)
Klucz CN Nazwa i opis
1502 10 150210000080 Łój z bydła, owiec lub kóz (z wył. oleju i oleostearyny)
1502 10 10 150210100080 Łój z bydła, owiec lub kóz, do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (z wył. oleju i oleostearyny)
1502 10 90 150210900080 Łój z bydła, owiec lub kóz (z wył. do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi, oleju i oleostearyny)
1502 90 150290000080 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz (z wył. łoju, oleju i oleostearyny)
1502 90 10 150290100080 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (z wył. łoju, oleju i oleostearyny)
1502 90 90 150290900080 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz (z wył. do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi, łoju, oleju i oleostearyny)
1503 00 150300000080 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy (z wył. emulgowanych lub zmieszanych, lub przygotowanych inaczej)
1503 00 30 150300300080 Olej łojowy do zastosowań przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi i emulgowanych lub zmieszanych, lub przygotowanych inaczej)
1503 00 90 150300900080 Olej łojowy, oleina i olej smalcowy (z wył. emulgowanych lub zmieszanych, lub przygotowanych inaczej i oleju łojowego do zastosowań przemysłowych)
1504 150400000080 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)
Klucz CN Nazwa i opis
1504 10 150410000080 Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)
1504 10 10 150410100080 Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, o zawartości witaminy A <= 2 500 j.m./g, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)
1504 10 91 150410910080 Oleje z wątróbek z halibuta i ich frakcje, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. o zawartości witaminy A <= 2 500 j.m./g)
1504 10 99 150410990080 Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. z halibuta, i o zawartości witaminy A <= 2 500 j.m./g)
1504 20 150420000080 Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, nawet rafinowane (z wył. olejów z wątróbek i modyfikowanych chemicznie)
1504 20 10 150420100080 Frakcje stałe tłuszczów i olejów z ryb, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i olejów z wątróbek)
1504 20 90 150420900080 Tłuszcze, oleje i ich ciekłe frakcje, z ryb, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i olejów z wątróbek)
1504 30 150430000080 Tłuszcze, oleje i ich frakcje, ze ssaków morskich, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)
1504 30 10 150430100080 Frakcje stałe tłuszczów i olejów z ssaków morskich, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)
1504 30 90 150430900080 Tłuszcze, oleje i ich ciekłe frakcje, ze ssaków morskich, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)
Klucz CN Nazwa i opis
1506 00 00 150600000080 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. tłuszczu ze świń, tłuszczu z drobiu, tłuszczu z bydła, owiec lub kóz, tłuszczu z ryb i pozostałych zwierząt morskich, stearyny smalcowej, oleju smalcowego, oleostearynay, oleiny i oleju łojowego, tłuszczu z wełny oraz substancji tłuszczowych otrzymanych z niego)
1507 150700000080 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)
1507 10 150710000080 Olej sojowy surowy, nawet odgumowany
1507 10 10 150710100080 Olej sojowy surowy, nawet odgumowany, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1507 10 90 150710900080 Olej sojowy surowy, nawet odgumowany (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1507 90 150790000080 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego)
1507 90 10 150790100080 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. modyfikowanych chemicznie, oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych)
1507 90 90 150790900080 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych, modyfikowanych chemicznie i oleju surowego)
1508 150800000080 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1508 10 150810000080 Olej z orzeszków ziemnych, surowy
Klucz CN Nazwa i opis
1508 10 10 150810100080 Olej z orzeszków ziemnych, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1508 10 90 150810900080 Olej z orzeszków ziemnych, surowy, (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1508 90 150890000080 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego)
1508 90 10 150890100080 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych)
1508 90 90 150890900080 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie, oleju surowego i do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1509 150900000080 Oliwa i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1509 10 150910000080 Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju
1509 10 10 150910100080 Oliwa lampante z pierwszego tłoczenia, otrzymywana z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju
1509 10 90 150910900080 Oliwa otrzymywana z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju (z wył. oliwy lampante z pierwszego tłoczenia)
1509 90 00 150990000080 Oliwa i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju (z wył. oliwy z pierwszego tłoczenia i chemicznie modyfikowanej)
Klucz CN Nazwa i opis
1510 00 151000000080 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509
1510 00 10 151000100080 Oleje surowe z oliwek i mieszaniny, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509
1510 00 90 151000900080 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 (z wył. surowych)
1511 151100000080 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanego chemicznie)
1511 10 151110000080 Olej palmowy surowy
1511 10 10 151110100080 Olej palmowy surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1511 10 90 151110900080 Olej palmowy surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1511 90 151190000080 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanego chemicznie i surowego)
1511 90 11 151190110080 Frakcje stałe oleju palmowego, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie, w opakowaniach o zawartości <= 1 kg
1511 90 19 151190190080 Frakcje stałe oleju palmowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w opakowaniach o zawartości > 1 kg lub prezentowanego inaczej
Klucz CN Nazwa i opis
1511 90 91 151190910080 Olej palmowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i surowego)
1511 90 99 151190990080 Olej palmowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań przemysłowych i surowego)
1512 151200000080 Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1512 11 151211000080 Olej z nasion słonecznika lub z krokosza balwierskiego, surowy
1512 11 10 151211100080 Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1512 11 91 151211910080 Olej z nasion słonecznika, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych
1512 11 99 151211990080 Olej z krokosza barwierskiego, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych
1512 19 151219000080 Olej z nasion słonecznika lub z krokosza balwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego)
1512 19 10 151219100080 Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1512 19 90 151219900080 Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
Klucz CN Nazwa i opis
1512 21 151221000080 Olej z nasion bawełny, surowy
1512 21 10 151221100080 Olej z nasion bawełny, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1512 21 90 151221900080 Olej z nasion bawełny, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1512 29 151229000080 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego)
1512 29 10 151229100080 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych )
1512 29 90 151229900080 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1513 151300000080 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1513 11 151311000080 Olej kokosowy surowy
1513 11 10 151311100080 Olej kokosowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1513 11 91 151311910080 Olej kokosowy surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
Klucz CN Nazwa i opis
1513 11 99 151311990080 Olej kokosowy surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub prezentowany inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1513 19 151319000080 Olej kokosowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego)
1513 19 11 151319110080 Frakcje stałe oleju kokosowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg
1513 19 19 151319190080 Frakcje stałe oleju kokosowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub prezentowane inaczej
1513 19 30 151319300080 Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1513 19 91 151319910080 Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1513 19 99 151319990080 Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowanego inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1513 21 151321000080 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy
1513 21 10 151321100080 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1513 21 30 151321300080 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
Klucz CN Nazwa i opis
1513 21 90 151321900080 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1513 29 151329000080 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego)
1513 29 11 151329110080 Frakcje stałe oleju z ziaren palmowych lub oleju babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg
1513 29 19 151329190080 Frakcje stałe oleju z ziaren palmowych lub oleju babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej
1513 29 30 151329300080 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1513 29 50 151329500080 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1513 29 90 151329900080 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1514 151400000080 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1514 11 151411000080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy
1514 11 10 151411100080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
Klucz CN Nazwa i opis
1514 11 90 151411900080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1514 19 151419000080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego)
1514 19 10 151419100080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1514 19 90 151419900080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1514 91 151491000080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe
1514 91 10 151491100080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1514 91 90 151491900080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1514 99 151499000080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego)
1514 99 10 151499100080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1514 99 90 151499900080 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
Klucz CN Nazwa i opis
1515 151500000080 Ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie ( z wył. oleju z soi, orzeszków ziemnych, oliwek, palm, z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego, bawełny, kokosów, z ziaren palmy, oleju babassu, rzepakowego, rzepikowego lub gorczycowego)
1515 11 00 151511000080 Olej lniany surowy
1515 19 151519000080 Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego) 
1515 19 10 151519100080 Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych)
1515 19 90 151519900080 Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1515 21 151521000080 Olej kukurydziany surowy
1515 21 10 151521100080 Olej kukurydziany surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1515 21 90 151521900080 Olej kukurydziany surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1515 29 151529000080 Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego)
1515 29 10 151529100080 Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych)
Klucz CN Nazwa i opis
1515 29 90 151529900080 Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań przemysłowych i oleju surowego)
1515 30 151530000080 Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1515 30 10 151530100080 Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych
1515 30 90 151530900080 Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych)
1515 50 151550000080 Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1515 50 11 151550110080 Olej sezamowy surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1515 50 19 151550190080 Olej sezamowy surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1515 50 91 151550910080 Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego)
1515 50 99 151550990080 Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1515 90 151590000080 Tłuszcze ciekłe i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju sojowego, z orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego i sezamowego)
Klucz CN Nazwa i opis
1515 90 11 151590110080 Olej tungowy, olej jojoba i olej oiticica, wosk mirtowy i wosk japoński, ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1515 90 21 151590210080 Olej z nasion tytoniu, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1515 90 29 151590290080 Olej z nasion tytoniu, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych)
1515 90 31 151590310080 Olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego)
1515 90 39 151590390080 Olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego)
1515 90 40 151590400080 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, surowe, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych; z oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, tungowego, sezamowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosku japońskiego i oleju z nasion tytoniu)
1515 90 51 151590510080 Frakcje stałe tłuszczów i olejów roślinnych, surowe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych; z oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, sezamowego, tungowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosku japońskiego i oleju
1515 90 59 151590590080 Tłuszcze i oleje roślinne, surowe, stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub surowe ciekłe (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych; oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, tungowego, sezamowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosk japońskiego i ol
1515 90 60 151590600080 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych; olejów i tłuszczów surowych, oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, tungowego, sezamowego, jojoba, oleju oiticica
1515 90 91 151590910080 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, stałe, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i olejów i tłuszczów surowych)
Klucz CN Nazwa i opis
1515 90 99 151590990080 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, stałe, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub ciekłe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i olejów i tłuszczów surowych)
1516 151600000080 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone
1516 10 151610000080 Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone
1516 10 10 151610100080 Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg
1516 10 90 151610900080 Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub pakowane inaczej
1516 20 151620000080 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone
1516 20 10 151620100080 Uwodorniony olej rycynowy, tzw. ?wosk opalowy?
1516 20 91 151620910080 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. uwodornionego oleju rycynowego, tzw. ?wosku opalowego? i dalej przetworzonych)
1516 20 95 151620950080 Olej rzepikowy, lniany, rzepakowy, słonecznikowy, illipe, karite, makore, toloucouna lub babassu, i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub inaczej przygotowane (z wył. do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi)
1516 20 96 151620960080 Olej z orzeszków ziemnych, z nasion bawełny, sojowy lub słonecznikowy i ich frakcje (z wył. objętych podpozycją 1516.20.95); pozostałe oleje i ich frakcje zawierające < 50 % masy wolnych kwasów tłuszczowych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub inaczej przygotowane (z wył. olejów z nasion palmowych, illipe, kokosowego, rzepikowego, rzepakowego lub copaiba, i olejów objętych podpozycją 1516.20.95)
Klucz CN Nazwa i opis
1516 20 98 151620980080 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg albo innych formach (z wył. tłuszczów i olejów i ich frakcji dalej przetworzonych, uwodornionego oleju rycynowego i wyrobów objętych podpozycją 1516.20.95 i 1516.20.96)
1517 151700000080 Margaryna, pozostałe jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów (z wył. tłuszczów lub olejów i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, oraz mieszanin oliwy i jej frakcji)
1517 90 151790000080 Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych i jadalne frakcje różnych tłuszczów, lub olejów (z wył. tłuszczów lub olejów i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, mieszanin oliwy i jej frakcji, i margaryny w postaci stałej)
1517 90 10 151790100080 Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów , zawierające > 10% masy, ale <= 15% masy tłuszczów mleka (z wył. tłuszczów lub olejów i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, mieszanin oliwy i jej frakcji, i margaryny w postaci stałej)
1517 90 91 151790910080 Jadalne oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, zawierające <= 10% masy tłuszczów mleka (z wył. olejów , częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, i mieszanin oliwy)
1517 90 99 151790990080 Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów , zawierające <= 10% masy tłuszczów mleka (z wył. olejów roślinnych, ciekłych, zmieszanych, jadalnych mieszanin lub preparatów zapobiegających przyleganiu do formy, i margaryny w postaci stałej)
1518 00 151800000080 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, gdzie indziej niesklasyfikowane
1518 00 31 151800310080 Oleje roślinne surowe, ciekłe, zmieszane, niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych)
1518 00 39 151800390080 Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. olejów surowych i do produkcji artykułów spożywczych)
1518 00 91 151800910080 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub w inny sposób modyfikowane chemicznie (z wył. objętych pozycją 1516 i linoksynu [utlenionego oleju z nasion lnu])
Klucz CN Nazwa i opis
1518 00 95 151800950080 Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i ich frakcje
1518 00 99 151800990080 Mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane w dziale 15
1522 00 31 152200310080 Sopstoki zawierające olej o właściwościach oliwy
1522 00 39 152200390080 Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych zawierających olej o właściwościach oliwy (z wył. sopstoków)
1522 00 91 152200910080 Osady i szlamy olejowe; sopstoki (z wył. zawierających olej o właściwościach oliwy)
1522 00 99 152200990080 Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych (z wył. zawierających olej o właściwościach oliwy, osadów i szlamów olejowych i sopstoków)
1604 12 10 160412100080 Filety ze śledzi, surowe, jedynie pokryte bułką tartą lub panierką, nawet podsmażone w oleju, zamrożone
1604 12 91 160412910080 Śledzie przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, w hermetycznych pojemnikach (z wył. Śledzi mielonych i filetów śledziowych, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych)
1604 12 99 160412990080 Śledzie przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wył. śledzi mielonych i filetów śledziowych, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych, i w hermetycznych pojemnikach)
1604 14 11 160414110080 Tuńczyki i latający bonito, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, w oleju roślinnym (z wył. mielonych)
Klucz CN Nazwa i opis
1604 14 16 160414160080 Filety znane jako ?loins? z tuńczyka i latającego bonito, przetworzone lub zakonserwowane (z wył. takich produktów w oleju roślinnym)
1604 14 18 160414180080 Tuńczyki i latający bonito, przetworzone lub zakonserwowane (z wył. mielonych, filetów znanych jako "loins" i takich produktów w oleju roślinnym)
1604 19 91 160419910080 Filety, surowe, jedynie pokryte bułką tartą lub panierką, nawet podsmażone w oleju, zamrożone (z wył. z ryb łososiowatych, śledzi, sardynek, sardynel i brislingów lub szprot, tuńczyków, latającego bonito i pelamidy [Sarda spp.], makrel, sardeli, ryb z rodzaju Euthynnus, i gatunku Orcynopsis unicolor)
1604 19 92 160419920080 Dorsze [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus marcocephalus], przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wył. drobno mielonych i filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych)
1604 19 93 160419930080 Czarniak "Pollachius virens", przetworzony lub zakonserwowany, cały lub w kawałkach (z wył. drobno mielonych i filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych)
1604 19 94 160419940080 Morszczuk i widłak "Merluccius spp., Urophycis spp.", przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wył. drobno mielonych i filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych)
1604 19 95 160419950080 Mintaj "Theragra chalcogramma" i rdzawiec "Pollachius pollachius", przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach(z wył. drobno mielonych i filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych)
1604 19 97 160419970080 Ryby przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wył. ryb mielonych oraz łososi, śledzi, sardynek, sardynel i brislingów lub szprot, tuńczyków, latającego bonito i pelamidy [Sarda spp.], makrel, sardeli, węgorze, ryby z z gatunku Euthynnus spp., Orcynopsis unicolor, dorszy, czerniaka, morszczuka i widłaka, nintaja i rdzawca; filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych)
1804 00 00 180400000080 Masło, tłuszcz i olej, kakaowe
2304 00 00 230400000080 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego
Klucz CN Nazwa i opis
2305 00 00 230500000080 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych
2306 230600000080 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (z wyłączeniem z oleju sojowego i z orzeszków ziemnych)
2306 90 230690000080 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (z wył. z nasion bawełny, lnu, słonecznika, rzepaku i rzepiku, z orzechów kokosowych lub kopry, z orzechów palmowych lub ich jąder, lub z ekstrakcji z oleju sojowego lub z orzeszków ziemnych)
2306 90 05 230690050080 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, z zarodków kukurydzy
2306 90 90 230690900080 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (z wył. z nasion bawełny, lnu, słonecznika, rzepaku i rzepiku, z orzechów kokosowych lub kopry, z orzechów palmowych lub ich jąder, z zarodków kukurydzy, i z ekstrakcji oliwy, oleju sojowego i orzeszków ziemnych)
2517 251700000080 Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla, popiołów odlewniczych lub podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały wymienione w pierwszej części pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni objętych pozycją 2515 lub 2516, nawet poddane obróbce cieplnej
2517 10 251710000080 Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej
2517 10 10 251710100080 Otoczaki i żwir, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej
2517 10 20 251710200080 Wapień, dolomit i pozostałe skały wapienne, pokruszone lub rozłupane, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo
2517 10 80 251710800080 Kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, nawet poddane obróbce cieplnej (z wył. otoczaków, grubego żwiru i krzemienia, pokruszonego lub rozłupanego wapienia, dolomitu i pozostałych skał wapiennych)
Klucz CN Nazwa i opis
2517 20 00 251720000080 Makadam z żużla, z popiołów odlewniczych lub z podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający otoczaki, żwir, gruby żwir i krzemień, jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo
2518 251800000080 Dolomit, nawet kalcynowany lub spiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub w inny sposób, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym lub kwadratowym i dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania (z wył. pokruszonego lub rozłupanego, stosowanego jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo)
2518 10 00 251810000080 Dolomit surowy, niekalcynowany ani niespiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub w inny sposób, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym lub kwadratowym (z wył. pokruszonego lub rozłupanego, stosowanego jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo)
2518 20 00 251820000080 Dolomit kalcynowany lub spiekany (z wył. pokruszonego lub rozłupanego, stosowanego jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo)
DZIAŁ 27 270021000090 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE
2707 270700000080 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych
2707 91 00 270791000080 Oleje kreozotowe (z wył. chemicznie zdefiniowanych)
2707 99 270799000080 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych (z wył. związków chemicznie zdefiniowanych, benzolu [benzenu], toluolu [toluenu], ksylolu [ksylenów], naftalenu, mieszanin węglowodorów aromatycznych objętych podpozycją 2707 50 i olejów kreozotowych)
2707 99 11 270799110080 Surowe oleje lekkie z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z których >= 90% objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C (z wył. chemicznie zdefiniowanych)
2707 99 19 270799190080 Surowe oleje lekkie z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej (z wył. tych, z których >= 90% objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C i związków chemicznie zdefiniowanych)
Klucz CN Nazwa i opis
2707 99 91 270799910080 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, do produkcji produktów objętych pozycją 2803
2707 99 99 270799990080 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej i podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
2709 00 270900000080 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
2709 00 90 270900900080 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe (z wył. kondensatów gazu naturalnego)
2710 271000000080 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (z wył. surowych); preparaty, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, gdzie indziej niesklasyfikowane; oleje odpadowe, zawierające głównie minerały z ropy naftowej lub bitumiczne
2710 12 271012000080 Oleje lekkie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, z których >= 90% objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 210 °C [metoda ASTM D 86] (z wył. zawierających biodiesel)
2710 12 11 271012110080 Oleje lekkie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (z wył. zawierających biodiesel)
2710 12 15 271012150080 Oleje lekkie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 i zawierających biodiesel)
2710 12 90 271012900080 Oleje lekkie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. zawierających biodiesel, do przeprowadzania przemian chemicznych, i benzyn specjalnych, benzyny silnikowej, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych) 
2710 19 271019000080 Oleje średnie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Klucz CN Nazwa i opis
2710 19 11 271019110080 Oleje średnie z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27
2710 19 15 271019150080 Oleje średnie z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) 
2710 19 29 271019290080 Oleje średnie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych, i nafty)
2710 19 31 271019310080 Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27
2710 19 35 271019350080 Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) 
2710 19 43 271019430080 Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki <= 0,001% masy (z wył. zawierających biodiesel, i do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 46 271019460080 Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,001%, ale <= 0,002% masy (z wył. zawierających biodiesel, i do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 47 271019470080 Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,002%, ale <= 0,1% masy (z wył. zawierających biodiesel, i do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 48 271019480080 Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,1% masy (z wył. zawierających biodiesel, i do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 51 271019510080 Oleje opałowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27
Klucz CN Nazwa i opis
2710 19 55 271019550080 Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) 
2710 19 62 271019620080 Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki <= 0,1% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, i zawierających biodiesel) 
2710 19 64 271019640080 Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,1% ale <= 1% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i zawierających biodiesel)
2710 19 68 271019680080 Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 1% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i zawierających biodiesel)
2710 19 71 271019710080 Oleje smarowe i pozostałe preparaty, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27
2710 19 75 271019750080 Oleje smarowe i pozostałe preparaty, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) 
2710 19 81 271019810080 Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 83 271019830080 Płyny hydrauliczne, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 85 271019850080 Oleje białe, parafina ciekła, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 87 271019870080 Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych) 
Klucz CN Nazwa i opis
2710 19 91 271019910080 Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 93 271019930080 Oleje izolacyjne, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 19 99 271019990080 Oleje smarowe oraz pozostałe oleje ciężkie i preparaty, gdzie indziej niesklasyfikowane, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych) 
2710 20 271020000080 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, zawierające biodiesel, inne niż oleje odpadowe
2710 20 11 271020110080 Oleje napędowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki <= 0,001 % masy, zawierające biodiesel
2710 20 15 271020150080 Oleje napędowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,001% ale <= 0,002% masy, zawierające biodiesel
2710 20 17 271020170080 Oleje napędowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,002% ale <= 0,1% masy, zawierające biodiesel
2710 20 19 271020190080 Oleje napędowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,1% masy, zawierające biodiesel
2710 20 31 271020310080 Oleje opałowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki <= 0,1 % masy, zawierające biodiesel
2710 20 35 271020350080 Oleje opałowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,1% ale <= 1% masy, zawierające biodiesel
Klucz CN Nazwa i opis
2710 20 39 271020390080 Oleje opałowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 1% masy, zawierające biodiesel
2710 20 90 271020900080 Oleje, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, zawierające biodiesel (z wył. olejów napędowych i opałowych)
2710 91 00 271091000080 Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle [PCB], polichlorowane terfenyle [PCT] lub polibromowane bifenyle [PBB]
2710 99 00 271099000080 Oleje odpadowe zawierające głównie minerały z ropy naftowej lub bitumiczne (z wył. zawierających polichlorowane bifenyle [PCB], polichlorowane terfenyle [PCT] lub polibromowane bifenyle [PBB])
2712 20 271220000080 Parafina zawierająca < 0,75 % masy oleju
2712 20 10 271220100080 Parafina syntetyczna, zawierająca < 0,75 % masy oleju i o ciężarze cząsteczkowym >= 460, ale <= 1560
2712 20 90 271220900080 Parafina, zawierająca < 0,75 % masy oleju (z wył. parafiny syntetycznej o ciężarze cząsteczkowym >= 460, ale <= 1560)
2712 90 271290000080 Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione (z wył. wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju)
2712 90 31 271290310080 Parafina surowa, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty, surowe, otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (z wył. wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju, ozokerytu, wosku montanowego i wosku torfowego)
2712 90 33 271290330080 Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty, surowe, otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju, ozokerytu, wosku montanowego i wosku torfowego)
Klucz CN Nazwa i opis
2712 90 39 271290390080 Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty, surowe, otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych, wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju, ozokerytu, wosku montanowego i wosku torfowego)
2712 90 99 271290990080 Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione (z wył. wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju i mieszaniny 1-alkenów zawierającej >= 80% masy 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi >= 24 ale < = 28 atomów węgla)
2713 271300000080 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
2713 90 271390000080 Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (z wył. koksu naftowego i bitumu naftowego)
2713 90 10 271390100080 Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, do produkcji produktów objętych pozycją 2803
2713 90 90 271390900080 Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (z wył. do produkcji produktów objętych pozycją 2803, koksu naftowego i bitumu naftowego)
3210 00 10 321000100080 Farby olejne oraz pokosty, włącznie z emaliami i lakierami
3210 00 90 321000900080 Farby i pokosty, włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi (z wył. na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, farb olejnych oraz pokostów, włącznie z emaliami i lakierami); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry
DZIAŁ 33 330021000090 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
3301 330100000080 Olejki eteryczne, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych
Klucz CN Nazwa i opis
3301 12 330112000080 Olejki eteryczne ze słodkich i gorzkich pomarańczy, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. olejków z kwiatów pomarańczy)
3301 12 10 330112100080 Olejki eteryczne ze słodkich i gorzkich pomarańczy, nieodterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. olejków z kwiatów pomarańczy)
3301 12 90 330112900080 Olejki eteryczne ze słodkich i gorzkich pomarańczy, odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. olejów z kwiatów pomarańczy)
3301 13 330113000080 Olejki eteryczne z cytryn, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolutami
3301 13 10 330113100080 Olejki eteryczne z cytryn, nieodterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami
3301 13 90 330113900080 Olejki eteryczne z cytryn, odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami
3301 19 330119000080 Olejki eteryczne z owoców cytrusowych, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. ze słodkich i gorzkich pomarańczy i cytryn)
3301 19 20 330119200080 Olejki eteryczne z owoców cytrusowych, nieodterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. ze słodkich i gorzkich pomarańczy i cytryn)
3301 19 80 330119800080 Olejki eteryczne z owoców cytrusowych, odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. ze słodkich i gorzkich pomarańczy i cytryn)
3301 24 330124000080 Olejki eteryczne z mięty pieprzowej (Mentha piperita), nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolutami
Klucz CN Nazwa i opis
3301 24 10 330124100080 Olejki eteryczne z mięty pieprzowej (Mentha piperita), nieodterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami
3301 24 90 330124900080 Olejki eteryczne z mięty pieprzowej (Mentha piperita), odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami
3301 25 330125000080 Olejki eteryczne z mięty, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. z mięty pieprzowej (Mentha piperita))
3301 25 10 330125100080 Olejki eteryczne z mięty, nieodterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. z mięty pieprzowej (Mentha piperita))
3301 25 90 330125900080 Olejki eteryczne z mięty, odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. z mięty pieprzowej (Mentha piperita))
3301 29 330129000080 Olejki eteryczne, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. z owoców cytrusowych i mięty)
3301 29 11 330129110080 Olejki eteryczne z goździka, niaouli i ylang-ylang, nieodterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami
3301 29 31 330129310080 Olejki eteryczne z goździka, niaouli i ylang-ylang, odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami
3301 29 41 330129410080 Olejki eteryczne, nieodterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. z owoców cytrusowych, mięty, goździka, niaouli i ylang-ylang)
3301 29 71 330129710080 Olejki eteryczne: geraniowy, jaśminowy i wetiwerowy, odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami
Klucz CN Nazwa i opis
3301 29 79 330129790080 Olejki eteryczne z lawendy, odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami
3301 29 91 330129910080 Olejki eteryczne odterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami (z wył. z owoców cytrusowych, geraniowego, jaśminowego, wetiwerowego, lawendowego, z mięty, goździka, niaouli i ylang-ylang)
3301 90 330190000080 Wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych
3301 90 10 330190100080 Terpenowe produkty uboczne odterpenowanych olejków eterycznych
3301 90 90 330190900080 Koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych
3403 340300000080 Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach, oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów (z wył. preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bit
3403 11 00 340311000080 Preparaty do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych (z wył. preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych)
3403 19 340319000080 Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach (z wył. preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych i preparatów do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów)
3403 19 10 340319100080 Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy, opartymi na smarach zawierające, ale nie jako składnik zasadniczy >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych (z wył. preparatów do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów)
3403 19 90 340319900080 Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach, zawierających < 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych (z wył. preparatów do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów)
Klucz CN Nazwa i opis
3403 91 00 340391000080 Preparaty do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, niezawierające olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
3403 99 00 340399000080 Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy, opartymi na smarach, ale niezawierających olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych (z wył. preparatów do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów)
3801 20 10 380120100080 Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej; grafit półkoloidalny
3801 20 90 380120900080 Grafit koloidalny (z wył. w zawiesinie olejowej i grafitu półkoloidalnego)
3803 00 380300000080 Olej talowy, nawet oczyszczony
3803 00 10 380300100080 Olej talowy surowy
3803 00 90 380300900080 Olej talowy, nawet oczyszczony (z wył. surowego)
3804 00 00 380400000080 Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej, włącznie z lignosulfonianami (z wył. oleju talowego, wodorotlenku sodu [sody kaustycznej] i paku siarczanowego)
3805 380500000080 Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik
3805 90 380590000080 Surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych (z wył. terpentyny balsamicznej, ekstrakcyjnej i siarczanowej)
Klucz CN Nazwa i opis
3805 90 10 380590100080 Olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik
3805 90 90 380590900080 Surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych (z wył. terpentyny balsamicznej, ekstrakcyjnej, siarczanowej i olejku sosnowego zawierającego alfa terpinol jako główny składnik)
3806 380600000080 Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe
3806 90 00 380690000080 Pochodne kalafonii, włącznie z solami związków addycyjnych kalafonii, i kwasów żywicznych, lekkich i ciężkich olejków kalafoniowych i modyfikowanych naturalnych żywic otrzymanych poprzez obróbkę cieplną żywic ciekłych (z wył. soli kalafonii, kwasów żywicznych lub soli pochodnych kalafonii lub kwasów żywicznych, i żywic estrowych)
3807 00 380700000080 Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego (z wył. paku burgundzkiego, paku żółtego, paku stearynowego, paku lanolinowego, smoły tłuszczowej i paku glicerynowego)
3807 00 90 380700900080 Pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego; oleje ze smoły drzewnej, kreozot drzewny, drzewna benzyna ciężka i pak roślinny (z wył. smoły drzewnej, paku burgundzkiego, paku żółtego, paku stearynowego, paku lanolinowego, smoły tłuszczowej i paku glicerynowego)
3811 381100000080 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych, włącznie z benzyną, lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne
3811 21 00 381121000080 Dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych
3811 29 00 381129000080 Dodatki do olejów smarowych, niezawierające olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
3811 90 00 381190000080 Inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych, włącznie z benzyną, lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne (z wył. środków przeciwstukowych i dodatków do olejów smarowych)
Klucz CN Nazwa i opis
3819 00 00 381900000080 Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające < 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych
3820 00 00 382000000080 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe (z wył. gotowych dodatków do olejów mineralnych lub innych cieczy używanych do tych samych celów, co oleje mineralne)
3823 382300000080 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe
3823 13 00 382313000080 Kwasy tłuszczowe oleju talowego, przemysłowe
3823 19 382319000080 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji (z wył. kwasu stearynowego, kwasu oleinowego i kwasów tłuszczowych oleju talowego)
3823 19 90 382319900080 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji (z wył. kwasu stearynowego, kwasu oleinowego i kwasów tłuszczowych oleju talowego, kwasów tłuszczowych destylowanych, destylatu kwasów tłuszczowych)
3824 90 10 382490100080 Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole
3825 382500000080 Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; odpady szpitalne, odpady rozpuszczalników organicznych, odpady płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu, i pozostałe odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (z wył. odpadów zawierających głównie oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych)
3826 00 382600000080 Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające < 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
3826 00 90 382600900080 Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające < 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (z wył. monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo => 96,5 % estrów (FAMAE))
Klucz CN Nazwa i opis
4002 400200000080 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym i faktysą, w płytach, arkuszach lub taśmach
4002 91 00 400291000080 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach, lateks (z wył. kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), karboksylowanego kauczuku butadienowo-styrenowego (XSBR), kauczuku butadienowego (BR), kauczuku chloroprenowego (chlorobutadienowy) (CR), kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (NBR), kauczuku izoprenowego (IR) i niesprzężonego kauczuku etylenowo?propylenowo-dienowego (EPDM))
4002 99 400299000080 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (z wył. lateksu, kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), karboksylowanego kauczuku butadienowo-styrenowy (XSBR), kauczuku butadienowego (BR), kauczuku chloroprenowego (chlorobutadienowy) (CR), kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (NBR), kauczuku izoprenowego (IR) i niesprzężonego kauczuku etylenowo?propylenowo-dienowego (EPDM))
4002 99 90 400299900080 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (z wył. lateksu, kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), karboksylowanego kauczuku butadienowo-styrenowy (XSBR), kauczuku butadienowego (BR), kauczuku chloroprenowego (chlorobutadienowy) (CR), kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (NBR), kauczuku izoprenowego (IR) i niesprzężonego kauczuku etylenowo?propylenowo-dienowego (EPDM), produktów modyfikowanych przez wprowadzenie tworzyw sztuc
4005 400500000080 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (z wył. mieszanin kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym i faktysą pochodząca z olejów)
4005 20 00 400520000080 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w postaci roztworów lub dyspersji (z wył. napełnionych sadzą lub krzemionką, i mieszanin kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym lub faktysą pochodząca z olejów)
4005 91 00 400591000080 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w postaci płyt, arkuszy lub taśm (z wył. napełnionych sadzą lub krzemionką, i mieszanin kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym i faktysą pochodząca z olejów)
4114 411400000080 Skóra zamszowa, włączając zamsz kombinowany (z wył. garbowanej skóry wyprawionej, następnie traktowanej formaldehydem i skóry wyprawionej nasączonej olejem bezpośrednio po garbowaniu); skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana (z wył. lakierowanej lub metalizowanej skóry regenerowanej)
4114 10 411410000080 Skóra zamszowa, włączając zamsz kombinowany (z wył. garbowanej skóry wyprawionej, następnie traktowanej formaldehydem i skóry wyprawionej nasączonej olejem bezpośrednio po garbowaniu)
4114 10 10 411410100080 Skóra zamszowa, włączając zamsz kombinowany, z owiec lub jagniąt (z wył. garbowanej skóry wyprawionej, następnie traktowanej formaldehydem i skóry wyprawionej nasączonej olejem bezpośrednio po garbowaniu)
Klucz CN Nazwa i opis
4114 10 90 411410900080 Skóra zamszowa, włączając zamsz kombinowany (z wył. z owiec lub jagniąt i garbowanej skóry wyprawionej, następnie traktowanej formaldehydem i skóry wyprawionej nasączonej olejem bezpośrednio po garbowaniu)
4403 440300000080 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp.)
4403 10 00 440310000080 Drewno surowe, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi(z wył. zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp.)
4403 20 440320000080 Drewno iglaste, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp., malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi)
4403 20 19 440320190080 Drewno świerkowe z gatunku ?Picea abies Karst.? lub srebrnej jodły ?Abies alba Mill.?, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. kłód tartacznych, zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp., malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi)
4403 20 39 440320390080 Drewno sosnowe z gatunku "Pinus sylvestris L.", nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. kłód tartacznych, zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp., malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi)
4403 20 99 440320990080 Drewno iglaste, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. kłód tartacznych, zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp., malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, drewna świerkowego z gatunku ?Picea abies Karst.? lub srebrnej jodły ?Abies alba Mill.?, oraz drewna sosnowego z gatunku "Pinus sylvestris L.")
4403 91 440391000080 Drewno z dębu "Quercus spp.", surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp., malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi)
4403 91 90 440391900080 Drewno z dębu "Quercus spp.", surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. kłód tartacznych, zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp., malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi)
4403 92 440392000080 Drewno z buka "Fagus spp.", surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp., malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi)
Klucz CN Nazwa i opis
4403 92 90 440392900080 Drewno z buka "Fagus spp.", surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wył. kłód tartacznych, zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasolki, trzonki narzędzi itp., drewna w postaci podkładów kolejowych, drewna ciętego na deski lub belki, itp., malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi)
4406 440600000080 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
4406 10 00 440610000080 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane
4406 90 00 440690000080 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane
4811 60 00 481160000080 Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte woskiem, parafiną, stearyną, olejem lub gliceryną, w zwojach lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, o dowolnym wymiarze ( z wył. wyrobów objętych pozycją 4803, 4809 lub 4810)
5911 40 00 591140000080 Materiały filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub podobnych, włącznie z tymi z włosów ludzkich
7302 730200000080 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn
7302 10 730210000080 Szyny, z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe (z wył. odbojnic)
7302 10 10 730210100080 Szyny przewodzące prąd, z częściami z metalu nieżelaznego, z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe (z wył. odbojnic)
7302 10 22 730210220080 Szyna kolejowa z symetryczną stopą płaską "Vignoli", z żeliwa lub stali, kolejowa lub tramwajowa, nowa, o masie >= 36 kg/m
Klucz CN Nazwa i opis
7302 10 28 730210280080 Szyna kolejowa z symetryczną stopą płaską "Vignoli", z żeliwa lub stali, kolejowa lub tramwajowa, nowa, o masie < 36 kg/m
7302 10 40 730210400080 Szyny z rowkiem, z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe, nowe
7302 10 50 730210500080 Szyny, z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe, nowe (z wył. odbojnic, szyn kolejowych z symetryczną stopą płaską "Vignoli", szyn z rowkiem i szyn przewodzących prąd, z częściami z metalu nieżelaznego)
7302 10 90 730210900080 Szyny, z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe, używane (z wył. szyn przewodzących prąd, z częściami z metalu nieżelaznego)
7302 30 00 730230000080 Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, kolejowe lub tramwajowe, z żeliwa lub stali
7302 40 00 730240000080 Nakładki stykowe i podkładki pod szyny, z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe
7302 90 00 730290000080 Podkłady kolejowe, odbojnice, szyny zębate, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn, tramwajowe lub kolejowe, z żeliwa lub stali (z wył. szyn, iglic zwrotnicowych, krzyżownic, prętów zwrotnicowych i pozostałych elementów skrzyżowań, i nakładek stykowych i podkładek pod szyny)
7318 15 20 731815200080 Wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami, z żeliwa lub ze stali, do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych (z wył. wkrętów do podkładów)
7318 15 30 731815300080 Wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami, ze stali nierdzewnej, bez główek (z wył. toczonych z sztab, prętów, kształtowników lub drutu, o pełnym przekroju, gwintowanych, o grubości trzpienia <= 6 mm, i do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych)
7318 15 41 731815410080 Wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami, z żeliwa lub ze stali innej niż nierdzewna, bez główek, o wytrzymałości na rozciąganie < 800 MPa (z wył. toczonych z sztab, prętów, kształtowników lub drutu, o pełnym przekroju, gwintowanych, o grubości trzpienia <= 6 mm, i do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych)
Klucz CN Nazwa i opis
7318 15 49 731815490080 Wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami, z żeliwa lub ze stali innej niż nierdzewna, bez główek, o wytrzymałości na rozciąganie >= 800 MPa (z wył. toczonych z sztab, prętów, kształtowników lub drutu, o pełnym przekroju, gwintowanych, o grubości trzpienia <= 6 mm, i do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych)
7318 15 61 731815610080 Wkręty z łbem o sześciokątnym gnieździe, nawet z nakrętkami lub podkładkami, ze stali nierdzewnej (z wył. wkrętów do drewna i wkrętów samogwintujących i wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych)
7318 15 69 731815690080 Wkręty z łbem o sześciokątnym gnieździe, nawet z nakrętkami lub podkładkami, z żeliwa lub ze stali innej niż nierdzewna (z wył. wkrętów do drewna i wkrętów samogwintujących i wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych)
7318 15 70 731815700080 Śruby sześciokątne, nawet z nakrętkami lub podkładkami, ze stali nierdzewnej, z główką (z wył. z łbem o sześciokątnym gnieździe, wkrętów do drewna i wkrętów samogwintujących i wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych)
7318 15 81 731815810080 Śruby sześciokątne, nawet z nakrętkami lub podkładkami, z żeliwa lub ze stali innej niż nierdzewna, o wytrzymałości na rozciąganie < 800 MPa, z główką (z wył. z łbem o sześciokątnym gnieździe, wkrętów do drewna i wkrętów samogwintujących i wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych)
7318 15 89 731815890080 Wkręty i śruby sześciokątne, nawet z nakrętkami lub podkładkami, z żeliwa lub ze stali innej niż nierdzewna, o wytrzymałości na rozciąganie >= 800 MPa, z łbem (z wył. z łbem o sześciokątnym gnieździe, wkrętów do drewna i wkrętów samogwintujących i wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych)
7318 15 90 731815900080 Wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami, z żeliwa lub ze stali, z główką (z wył. z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe, wkrętów i śrub sześciokątnych, wkrętów do drewna, wkrętów samogwintujących i wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych, gwintowanych haków i pierścieni, i wkrętów "lag")
8413 30 841330000080 Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych
8413 30 80 841330800080 Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych (z wył. pomp wtryskowych)
8413 50 841350000080 Pompy wyporowe-tłokowe o napędzie silnikowym, do cieczy (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych i pomp do betonu)
Klucz CN Nazwa i opis
8413 50 69 841350690080 Pompy tłokowe, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, pomp hydraulicznych, włącznie z zespołami hydraulicznymi i pomp dawkujących)
8413 50 80 841350800080 Pompy wyporowe-tłokowe, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych i pomp do betonu, zespołów hydraulicznych, pomp dawkujących i ogólnie pomp tłokowych)
8413 60 841360000080 Pompy obrotowe wyporowe do cieczy, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, i pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych)
8413 60 39 841360390080 Pompy zębate, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych i pomp hydraulicznych, włączając zespoły hydrauliczne)
8413 60 69 841360690080 Pompy łopatkowe, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych i pomp hydraulicznych, włączając zespoły hydrauliczne)
8413 60 70 841360700080 Pompy śrubowe, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu i zespołów hydraulicznych)
8413 60 80 841360800080 Pompy obrotowe wyporowe, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, i pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, pomp zębatych, pomp łopatkowych, pomp śrubowych i zespołów hydraulicznych)
8413 70 841370000080 Pompy odśrodkowe, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych i pomp do betonu)
8413 70 35 841370350080 Pompy, o napędzie silnikowym, o średnicy wylotu <= 15 mm (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych i pomp głębinowych)
8413 70 51 841370510080 Pompy odśrodkowe, o przepływie promieniowym, o średnicy wylotu > 15 mm, jednostopniowe, z wirnikiem jednostronnym, zblokowane z silnikiem (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, pomp głębinowych i pomp wirowych do systemów grzewczych i zaopatrzenia w ciepłą wodę)
Klucz CN Nazwa i opis
8413 70 81 841370810080 Jednostopniowe pompy odśrodkowe, o przepływie promieniowym, o napędzie silnikowym, o średnicy wylotu > 15 mm (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, pomp głębinowych i pomp wirowych do systemów grzewczych i zaopatrzenia w ciepłą wodę, pomp wirowych z kanałami dodatkowymi oraz pomp z kanałami bocznymi i ogólnie pomp promieniowych)
8413 70 89 841370890080 Wielostopniowe pompy odśrodkowe, o przepływie promieniowym, o napędzie silnikowym, o średnicy wylotu > 15 mm (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, pomp głębinowych i pomp wirowych do systemów grzewczych i zaopatrzenia w ciepłą wodę, pomp wirowych z kanałami dodatkowymi oraz pomp z kanałami bocznymi i ogólnie pomp promieniowych)
8413 81 00 841381000080 Pompy do cieczy, o napędzie silnikowym (z wył. pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu i ogólnie wyporowo-tłokowych lub obrotowo wyporowych, i pomp odśrodkowych dowolnego rodzaju)
8421 23 00 842123000080 Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych
8421 29 00 842129000080 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy (z wył. do wody i innych napojów, filtrów do oleju lub paliwa do silników spalinowych i sztucznych nerek)
8428 842800000080 Urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku, np. windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe (z wył. wielokrążków i wciągników, wciągarek i przyciągarek, podnośników, urządzeń dźwigowych dowolnego rodzaju, bramownic drogowych i wozów okraczających podsiębiernych, wozów i wózków transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia dźwigowe, wózków widłowych i pozostałych wózków wyposażonych w urządzenia podnoszące lub przenoszące)
8428 60 00 842860000080 Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe do kolejek linowych naziemnych
8430 843000000080 Maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe (z wył. montowanych na wagonach kolejowych, podwoziach pojazdów silnikowych lub samochodach ciężarowych, maszyn samobieżnych objętych pozycją 8429, dźwigów, maszyn przemieszczających, załadowczych i rozładowczych, objętych pozycją od 8425 do 8428 i narzędzi
8430 10 00 843010000080 Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali (z wył. montowanych na wagonach kolejowych, podwoziach pojazdów silnikowych lub samochodach ciężarowych)
8430 20 00 843020000080 Pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe (z wył. montowanych na wagonach kolejowych, podwoziach pojazdów silnikowych lub samochodach ciężarowych)
Klucz CN Nazwa i opis
8430 41 00 843041000080 Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, samobieżne (z wył. montowanych na wagonach kolejowych lub tramwajowych, podwoziach pojazdów silnikowych lub samochodach ciężarowych, i maszyn do drążenia tuneli)
8438 843800000080 Maszyny, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności lub napojów (inne niż maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, olejów zwierzęcych lub roślinnych); ich części
8474 31 00 847431000080 Betoniarki lub mieszarki, do zapraw (z wył. montowanych na wagonach kolejowych lub podwoziach ciężarówek)
8479 20 00 847920000080 Maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych (inne niż wirówki, filtry i urządzenia grzewcze)
8481 20 848120000080 Zawory do olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu
8481 20 10 848120100080 Zawory do sterowania olejowo-hydraulicznych układów przenoszenia napędu
8481 80 848180000080 Armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub podobnych (z wył. zaworów redukcyjnych, zaworów do olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu, zaworów zwrotnych "jednokierunkowych" i zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych)
8481 80 59 848180590080 Zawory do sterowania procesami (z wył. regulatorów temperatury, zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo-hydraulicznymi lub pneumatycznymi układami przenoszenia napędu, zaworów zwrotnych, zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych, kranów, kurków i zaworów do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń i zaworów do grzejników centralnego ogrzewania)
8481 80 71 848180710080 Zawory o kadłubach kulistych z żeliwa (z wył. regulatorów temperatury, zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo-hydraulicznymi lub pneumatycznymi układami przenoszenia napędu, zaworów zwrotnych i zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych, zaworów do sterowania procesami i kranów, kurków i zaworów do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń, i zaworów do grzejników centralnego ogrzewania)
8481 80 73 848180730080 Zawory o kadłubach kulistych ze staliwa (z wył. regulatorów temperatury, zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo-hydraulicznymi lub pneumatycznymi układami przenoszenia napędu, zaworów zwrotnych i zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych, zaworów do sterowania procesami i kranów, kurków i zaworów do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń, i zaworów do grzejników centralnego ogrzewania)
Klucz CN Nazwa i opis
8481 80 79 848180790080 Zawory o kadłubach kulistych (z wył. Z żeliwa lub staliwa, regulatorów temperatury, zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo-hydraulicznymi lub pneumatycznymi układami przenoszenia napędu, zaworów zwrotnych i zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych, zaworów do sterowania procesami i kranów, kurków i zaworów do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń, i zaworów do grzejników centralnego ogrzewania)
8481 80 99 848180990080 Armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub podobnych (z wył. zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo-hydraulicznymi lub pneumatycznymi układami przenoszenia napędu, zaworów zwrotnych "jednokierunkowych" i zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych, kranów, kurków i zaworów do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń, zaworów do grzejników centralnego ogrzewania, zaworów do opon i dętek, do sterowania procesami, z
8530 853000000080 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach (z wył. mechanicznych oraz elektromechanicznych urządzeń objętych pozycją 8608); ich części
8530 10 00 853010000080 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy lub tramwajowy (z wył. mechanicznych oraz elektromechanicznych urządzeń objętych pozycją 8608)
8530 80 00 853080000080 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulacyjne (z wył. dla ruchu kolejowego lub tramwajowego lub mechanicznych oraz elektromechanicznych urządzeń objętych pozycją 8608)
DZIAŁ 86 860021000090 LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE)
8603 860300000080 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym (inne niż te objęte pozycją 8604)
8603 10 00 860310000080 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej (inne niż te objęte pozycją 8604)
8603 90 00 860390000080 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym (z wył. zasilanych z zewnętrznego źródła energii elektrycznej i tych objętych pozycją 8604)
8605 00 00 860500000080 Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez własnego napędu (z wył. kolejowych lub tramwajowych wagonów osobowych, towarowych lub transportowych, o napędzie własnym lub kolejowych lub tramwajowych pojazdów szynowych naprawczych lub serwisowych)
Klucz CN Nazwa i opis
8606 860600000080 Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe (z wył. o własnym napędzie i wagonów bagażowych i pocztowych)
8606 10 00 860610000080 Cysterny i temu podobne, kolejowe lub tramwajowe (z wył. o własnym napędzie)
8606 30 00 860630000080 Wagony samowyładowcze, kolejowe lub tramwajowe (z wył. cystern i temu podobnych oraz wagonów izolujących lub chłodzących towary)
8606 91 860691000080 Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, kryte i zamknięte (z wył. wagonów towarowych samowyładowczych i cystern i temu podobnych)
8606 91 10 860691100080 Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, kryte i zamknięte, specjalnie skonstruowane do przewozu substancji wysoko radioaktywnych [Euratom] (z wył. cystern i temu podobnych i wagonów izolujących, chłodzących towary lub samowyładowczych)
8606 91 80 860691800080 Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, kryte i zamknięte (z wył. specjalnie skonstruowanych do przewozu substancji wysoko radioaktywnych, cystern i temu podobnych oraz wagonów towarowych samowyładowczych)
8606 92 00 860692000080 Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, odkryte z niezdejmowanymi bokami, o wysokości > 60 cm (z wył. wagonów samowyładowczych)
8606 99 00 860699000080 Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe (z wył. specjalnie skonstruowanych do przewozu substancji wysoko radioaktywnych, cystern i temu podobnych, wagonów izolowanych lub chłodzących towary, wagonów towarowych samowyładowczych oraz odkrytych z niezdejmowanymi bokami, o wysokości > 60 cm)
8607 860700000080 Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
8607 11 00 860711000080 Wózki zwrotne napędzane i jednoosiowe wózki Bissela, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego
Klucz CN Nazwa i opis
8607 12 00 860712000080 Wózki zwrotne i wózki Bissela, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego (z wył. wózków zwrotnych napędzanych i jednoosiowych wózków Bissela)
8607 19 860719000080 Osie, do zastosowań elektrycznych, i koła, i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego; części wózków zwrotnych i wózków Bissela, gdzie indziej niesklasyfikowane
8607 19 10 860719100080 Osie, koła i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
8607 19 90 860719900080 Części wózków zwrotnych i wózków Bissela i podobnych, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
8607 21 860721000080 Hamulce pneumatyczne i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
8607 21 10 860721100080 Hamulce pneumatyczne i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, z żeliwa lub staliwa
8607 21 90 860721900080 Hamulce pneumatyczne i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego (z wył. z żeliwa lub staliwa)
8607 29 00 860729000080 Hamulce (inne niż pneumatyczne) i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
8607 30 00 860730000080 Haki i pozostałe układy sprzęgające, bufory, i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
8607 99 860799000080 Części taboru kolejowego objętego pozycją 8603, 8604, 8605 lub 8606, gdzie indziej niesklasyfikowane
Klucz CN Nazwa i opis
8607 99 10 860799100080 Maźnice i ich części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego objętego pozycją 8603, 8604, 8605 lub 8606, gdzie indziej niesklasyfikowane
8607 99 80 860799800080 Części taboru kolejowego objętego pozycją 8603, 8604, 8605 lub 8606, gdzie indziej niesklasyfikowane
8608 00 00 860800000080 Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych (z wył. podkładów drewnianych, betonowych lub stalowych, podkładów torów i pozostałego osprzętu torów jeszcze niezmontowanego, i materiałów konstrukcyjnych torów); mechaniczne oraz elektromechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części
8709 870900000080 Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowane
8709 11 870911000080 Elektryczne pojazdy, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych
8709 11 90 870911900080 Elektryczne pojazdy , niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych (z wył. Specjalnie zaprojektowanych do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności)
8709 19 870919000080 Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych (z wył. Pojazdów elektrycznych)
8709 19 90 870919900080 Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości, włącznie z ciągnikami typu stosowanych na peronach kolejowych (z wył. Pojazdów specjalnie zaprojektowanych do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności i elektrycznych)
8709 90 00 870990000080 Części pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażonych w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości, włącznie z ciągnikami typu stosowanych na peronach kolejowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
9603 40 960340000080 Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne (inne niż pędzle objęte podpozycją 9603 30); poduszki i wałki, do malowania
Klucz CN Nazwa i opis
9603 40 10 960340100080 Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne (inne niż pędzle objęte podpozycją 9603 30)